Η συνεισφορά της Νούτρια Ελλάς σήμερα…Corporate-Social-Responsibility-e

Η εταιρία, συνέχεια της εταιρίας Νούτρια Ελλάς Δ. Τσολάκης Ε.Ε., ιδρυθείσα το 2004, αποτελεί τμήμα της δραστηριότητας 40 χρόνων, του ιδρυτή της Δημήτρη Τσολάκη, γεωπόνου, ζωοτέχνη και οικονομολόγου.

Προτεραιότητά μας είναι ο άνθρωπος, η ευημερία και ανάπτυξή του, μεμονωμένα αλλά και ως μέρος της ευρύτερης κοινότητας. Με αυτό το υπόβαθρο και τις ιδεολογικές βάσεις, η εταιρεία μας προσφέρει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της προς επιδίωξη του τριπτύχου (άνθρωπος, ευημερία & ανάπτυξη).

Στην Νούτρια δίνουμε έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος, την καταπολέμηση των κοινωνικών αποκλεισμών, την πολιτική ίσων ευκαιριών στην απασχόληση καθώς και την καλλιέργεια σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας όπου κι αν δραστηριοποιούμαστε. Αναγνωρίζοντας την ευθύνη που μας αναλογεί και λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της δραστηριότητάς μας, επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας, μεταξύ άλλων, στους τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος, της υγιεινής & ασφάλειας.

Αποτελεί μια προσπάθεια που στηρίζεται σε σημαντική γνώση, πολύχρονη εμπειρία, άρτια οργάνωση και υψηλούς στόχους, προωθητική  του  εκσυγχρονισμού της ελληνικής κτηνοτροφίας, πέρα και πάνω από τους οικονομικούς της στόχους.

Σκοπός μας είναι η διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας και έτσι το προσωπικό της μας συγκροτείται κατά συντριπτική πλειοψηφία από επιστήμονες με ειδίκευση στα υπηρετούμενα αντικείμενα (γεωπόνοι – ζωοτέχνες, κτηνίατροι, χημικοί, οικονομολόγοι) και άρτια εκπαιδευμένο εργατικό προσωπικό, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των σύγχρονων παραγωγικών μονάδων για εξελιγμένα και εξειδικευμένα προϊόντα.

Συνεχίζοντας τη μακρόχρονη και κοινωνική προσφορά της μέσα από την δημιουργία και εισαγωγή νεωτερισμών στο χώρο δράσης της, συνέβαλε και συμβάλλει αποτελεσματικά, τα χρόνια της κρίσης, με τον τριπλασιασμό του προσωπικού της και τις 8 νέες θέσεις απασχόλησης.