ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΡΟΦΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ

   Η εταιρία, συνέχεια της εταιρίας Νούτρια Ελλάς Δ. Τσολάκης Ε.Ε., ιδρυθείσα το 2004, αποτελεί τμήμα της δραστηριότητας 40 χρόνων, του ιδρυτή της Δημήτρη Τσολάκη, γεωπόνου, ζωοτέχνη και οικονομολόγου.

Αποτελεί μια προσπάθεια που στηρίζεται σε σημαντική γνώση, πολύχρονη εμπειρία, άρτια οργάνωση και υψηλούς στόχους, προωθητική  του  εκσυγχρονισμού της ελληνικής κτηνοτροφίας, πέρα και πάνω από τους οικονομικούς της στόχους.

   Η ΝΟΥΤΡΙΑ ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ, απευθύνεται στους ζωϊκούς πληθυσμούς που……κολυμπούν,

περπατούν ή πετούν και τις μονάδες επεξεργασίας των προϊόντων που παράγουν.

– Παράγει και διακινεί συμπληρώματα ζωοτροφών (προμίγματα βιταμινών και ιχνοστοιχείων, πυρήνες, ισορροπιστές, πρωτεϊνικά συμπυκνώματα κλπ) εφοδιάζοντας κτηνοτροφικές μονάδες και βιομηχανίες παραγωγής ζωοτροφών.

– Παράγει και διακινεί ειδικά παρασκευάσματα εξισορρόπησης και ενίσχυσης του μεταβολισμού των παραγωγικών ζώων και των ζώων συντροφιάς (feed specialties-υπερτροφές). εφοδιάζοντας κτηνοτροφικές μονάδες και βιομηχανίες παραγωγής ζωοτροφών.

   -Παρέχει υπηρεσίες επιστημονικής οργάνωσης και διαχείρισης κτηνοτροφικών μονάδων, μονάδων παραγωγής ζωοτροφών και μονάδων επεξεργασίας κτηνοτροφικών προϊόντων.

 – Διακινεί, από το Νοέμβριο του 2013, σαν αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Ελλάδας και των Βαλκανίων της Αγγλικής εταιρίας EVANS VANODINE PLC, προϊόντα που καλύπτουν πλήρως τον καθαρισμό και την απολύμανση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων καθώς και όλων των βιομηχανιών επεξεργασίας και τυποποίησης ζωικών και  φυτικών τροφίμων.

Η παραγωγή και των  προϊόντων αυτών, με βάση συμφωνία παραχώρησης και αξιοποίησης πνευματικής ιδιοκτησίας, προετοιμάζεται να γίνει στην Ελλάδα.

   Το προσωπικό της ΝΟΥΤΡΙΑ ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ συγκροτείται κατά συντριπτική πλειοψηφία από επιστήμονες με ειδίκευση στα υπηρετούμενα αντικείμενα (γεωπόνοι – ζωοτέχνες, κτηνίατροι, χημικοί, οικονομολόγοι) και άρτια εκπαιδευμένο εργατικό προσωπικό, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των σύγχρονων παραγωγικών μονάδων για εξελιγμένα και εξειδικευμένα προϊόντα.

   Το δίκτυο της εταιρίας, πέραν του κεντρικού στον Ασπρόπυργο Αττικής, περιλαμβάνει ένα υποκατάστημα στην Χρυσούπολη Καβάλας για την κάλυψη των αναγκών της Θράκης, το υποκατάστημα που οργανώνεται στην Θεσσαλονίκη και θα καλύπτει την ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και θα ακολουθήσει το Αγρίνιο, η Λάρισα και το Ηράκλειο εντός της τρέχουσας διετίας.

   Η ΝΟΥΤΡΙΑ ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ, συνεχίζοντας την μακρόχρονη και κοινωνική προσφορά της μέσα από την δημιουργία και εισαγωγή νεωτερισμών στο χώρο δράσης της, συνέβαλε και συμβάλλει αποτελεσματικά, τα χρόνια της κρίσης, με τον τριπλασιασμό του προσωπικού της και τις 8 νέες θέσεις απασχόλησης.