ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΕΣ

  ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ
 • ΒSC 01
ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣΝΕΟΣΣΩΝ ΖΩΪΚΗΣ
 • ΒSC 02
ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣΝΕΟΣΣΟΝ  ΦΥΤΙΚΗΣ
 • LSC11
ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣΝΕΟΣΣΩΝ ΩΟΤΟΚΙΑΣ
 • LSC11Α
ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣΝΕΟΣΣΩΝ ΩΟΤΟΚΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΚΙΔΙΑΚΟ
 • LSC 12
ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣΩΟΤΟΚΩΝ ΟΡΝΙΘΩΝ
 • LSC 121
ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣΩΟΤΟΚΩΝ ΟΡΝΙΘΩΝ ΜΕ ΧΡΩΣΤΙΚΗ
ΧΟΙΡΟΙ
 • PSC21
ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣΧΟΙΡΙΔΙΑ
 • PSC22
ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΧΥΝΣΗ
 • PSC23
ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣΧΟΙΡΟΜ/ΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΠΡΟΙ
ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΑ
 • RSC 41
ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣΑΜΝΟΕΡΙΦΙΩΝ
 • RSC 42
ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΜΕ ΣΑΝΟ
 • RSC42+ΜΑΓ
ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΜΕ ΣΑΝΟ
 • RSC42+ΟΥΡ
ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΜΕ ΣΑΝΟ
 • RSC42+ΜΕΛ+ΟΥΡ
ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΜΕ ΣΑΝΟ
 • RSC 43
ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΜΕ ΕΝΣΙΡΩΜΑ
 • RSC43+ΜΑΓ
ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΜΕ ΕΝΣΙΡΩΜΑ
 • RSC43+ΟΥΡ
ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΜΕ ΕΝΣΙΡΩΜΑ
 • RSC43+ΜΕΛ+ΟΥΡ
ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΜΕ ΕΝΣΙΡΩΜΑ
 • RSC43+MA+RPC
ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ SUPER
 • RSC 44
ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΜΙΚΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΒΟΣΚΗΣ
 • RSC 46
ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣΜΟΣΧΑΡΙΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 6 ΜΗΝΩΝ
 • RSC 47
ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣΠΑΧΥΝΟΜΕΝΩΝ ΜΟΣΧΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΑΝΟ
 • RSC 47+Ε
ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣΠΑΧΥΝΟΜΕΝΩΝ ΜΟΣΧΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΑΝΟ
 • RSC47E+MA
ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣΠΑΧΥΝΟΜΕΝΩΝ ΜΟΣΧΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΑΝΟ
 • RSC 47 Α
ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣΑΓΕΛΑΔΩΝ ΜΕ ΣΑΝΟ
 • RSC 48
ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣΠΑΧΥΝΟΜΕΝΩΝ ΜΟΣΧΑΡΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΙΡΩΜΑ
 • RSC 48Α
ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣΑΓΕΛΑΔΩΝ ΜΕ ΕΝΣΙΡΩΜΑ
 • RSC 48A+MA
ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣΑΓΕΛΑΔΩΝ
 • RSC48A+MA+RPC
ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣΑΓΕΛΑΔΩΝ
 • RSC 49
ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ Μ. Δ. & ΒΟΣΚΗΣ
 • RSC 50
ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΠΕΛΛΕΤΣ
ΚΟΥΝΕΛΙΑ
 • RSC51
ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣΚΟΥΝΕΛΙΩΝ