ΠYΡHΝΕΣ

ΒΟΟΕΙΔΗ

 • RSB431+OYP  ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ
 • RSB47Ε+ΜΑΓ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΜΟΣΧΑΡΙΩΝ
 • RSB48A ΑΓΕΛΑΔΩΝ

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ 

 • RSB431+OYP  ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ
 • RSB41 ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΩΝ
 • RSB411 ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΩΝ
 • RSB42 ΓΑΛΑΚΤΟ/ΓΗΣ ΑΙΓΟΠΡ/ΤΩΝ
 • RSB421 ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ
 • RSB421+ΟΥΡ. ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ
 • RSB422 ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

ΧΟΙΡΟΙ

 • PSB22 ΠΥΡΗΝΑΣ                ΑΝΑΠΤ.+ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΧΟΙΡΩΝ

ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ

 • BSBO2Λ ΠΥΡΗΝΑΣ               ΝΕΩΣΩΝ ΚΡΕΟΠ/ΓΗΣ