ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΑ

ΒΟΟΕΙΔΗ

  • RC48 ΚΓ1ΤΤ         ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑ         ΓΑΛΑΚΤ/ΓΗΣ ΑΓΕΛΑΔΩΝ
  • RC42A                  ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑ         ΓΑΛΑΚΤ/ΓΗΣ ΑΙΓΟΠΡ/ΤΩΝ

ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ

  • BC01 ΓΚ               ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑ         ΝΕΩΣΣΩΝ ΚΡΕΟΠ/ΓΗΣ
  • BC01 ΜΩ              ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑ         ΝΕΩΣΣΩΝ ΚΡΕΟΠ/ΓΗΣ
  • BC02 ΓΚ               ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑ         ΝΕΩΣΣΩΝ ΚΡΕΟΠ/ΓΗΣ
  • BC131 Λ               ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑ         ΝΕΩΣΣΩΝ ΜΙΚΤΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΚΡΟΚΙΔΙΑΚΟ
  • PHC181                ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑ         ΦΑΣΙΑΝΩΝ ΑΝΑΠ/ΓΗΣ

ΧΟΙΡΟΙ

  • PC211 Z                ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑ         ΧΟΙΡΙΔΙΩΝ
  • PC22                     ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑ         ΑΝΑΠΤ.+ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΧΟΙΡΩΝ\