ΜΟΝΟΓΑΣΤΡΙΚΑ – ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ – ΑΡΜΕΚΤΙΚΑ ΥΓΕΙΙΝΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες, καθώς και τα φυλλάδια ασφαλείας MSDS αλλά και τα τεχνικά φυλλάδια  CTDS πατώντας εδώ:

  •  Τεχνικά Φυλλάδια CTDS απολυμαντικών καθαριστικών

http://www.evansvanodine.co.uk/shop/livestock-protection/disinfectants-and-cleaners

http://www.evansvanodine.co.uk/shop/livestock-protection/dairy-hygiene/

http://www.evansvanodine.co.uk/shop/livestock-protection/pre-milking-hygiene/

http://www.evansvanodine.co.uk/shop/livestock-protection/post-milking-hygiene/

  • Tεχνικά φυλλάδια ασφαλείας MSDS

http://www.evansvanodine.co.uk/sds/