13347494849413

Περιγραφή To ΤΑRGET EXTRA είναι ένα αλκαλικό, βαρέως τύπου, χλωριούχο απορρυπαντικό, σχεδιασμένο για χρήση στην βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων με αφρό, εμβάπτιση ή με το χέρι. Περιέχει υποχλωριώδες νάτριο για την αφαίρεση των πρωτεϊνών και της βιομεμβράνης.

Περιγραφή

To ΤΑRGET EXTRA είναι ένα αλκαλικό, βαρέως τύπου, χλωριούχο απορρυπαντικό, σχεδιασμένο για χρήση στην βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων με αφρό, εμβάπτιση ή με το χέρι. Περιέχει υποχλωριώδες νάτριο για την αφαίρεση των πρωτεϊνών και της βιομεμβράνης.

Περιγραφή

To ΤΑRGET EXTRA είναι ένα αλκαλικό, βαρέως τύπου, χλωριούχο απορρυπαντικό, σχεδιασμένο για χρήση στην βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων με αφρό, εμβάπτιση ή με το χέρι. Περιέχει υποχλωριώδες νάτριο για την αφαίρεση των πρωτεϊνών και της βιομεμβράνης.