cip-liquid

cip-liquid

cip-liquid

Το CIP Liquid είναι ένα συμπυκνωμένο απορρυπαντικό υγρό για τον καθαρισμό όλων των τύπων συστημάτων κυκλοφορίας (CIP) στις γαλακτοκομικές και λοιπές εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων,των μεγάλων δεξαμενών αποθήκευσης, των παστεριωτήρων (HTST), των μεγάλων δεξαμενών ανάμιξης καθώς και σκευών βρασμού και μαγειρικής.