ΠΡΟΜΙΓΜΑΤΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΑ

Περιγραφή

  • V+MP 41
ΝΕΑΡΑ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΑ
  • V+MP 42
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ
  • V+MP 42 Κ
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ
  • V+MP 43
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ (ενσίρωμα)
  • V+MP 47
ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΜΟΣΧΑΡΙΩΝ
  • V+MP 47Ε
ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΜΟΣΧΑΡΙΩΝ
  • V+MP 47Α
ΑΓΕΛΑΔΩΝ
  • V+MP 48
ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΜΟΣΧΑΡΙΩΝ (ενσίρωμα)
  • V+MP 48Α
ΑΓΕΛΑΔΩΝ (ενσίρωμα)